RRC Kurchatov Institute
Moscow

Author
A.Anoshin
A.Artemiev
A.Bakalyarov
D.Brekhov
E.Fomin
M.Karetnikov
V.Korchuganov
K.Kouznetsov
M.Kovalchuk
Yu.Krylov
V.Lebedev
V.Leonov
V.Lubkov
A.Makarov
E.Meleshko
V.Moiceev
N.Moseiko
L.Moseiko
V.Novikov
B.Obinyakov
D.Odintsov
V.Rezvov
S.Tomin
N.Tupikin
V.Ushkov
A.Valentinov
G.Yakovlev
Yu.Yupinov
A.Zabelin