PAC1981 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Takagi, A.

Title Page
A New Type Polarized H- Ion Source with Oriented Na Atoms 2690
  • Y. Mori, S. Fukumoto, K. Ito, A. Takagi
 
Polarized Proton Preaccelerator Program 2693
  • S. Fukumoto, Z. Igarashi, S. Inagaki, K. Ito, T. Kato, C. Kubota, Y. Mori, A. Takagi, E. Takasaki, T. Takenaka