PAC1979 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Trendler, R.C.

Title Page
A Fast Energy Dump for Beam Line Magnets 3936
  • R.C. Trendler
 
The 10 Millisecond 150 Kiloampere Pulsed Power Supply for the Fermilab Neutrino Focussing Horn 3977
  • R.C. Trendler