PAC1979 Authors
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Author: Mikahilov, V.A.

Title Page
Heavy Ion Accelerator Facility 4294
  • A.M. Baldwin, V.G. Antonenko, G.I. Batskich, V.P. Belov, Yu. D. Beznogikh, B.I. Bondarev, V.I. Chernikov, E.V. Chernykh, Yu.N. Denisov, V.V. Elyan, P.A. Fedotov, V.D. Fyodorov, V.M. Galitsky, V.M. Galkin, V.A. Glukhikh, E.P. Goryunov, O.A. Gusev, B. M. Gutner, I.B. Issinsky, V.I. Kamensky, V.N. Kapalin, A.D. Kirillov, I.F. Kolpakov, E.M. Kulakova, V.V. Kushkin, A.A. Kuzmin, A.L. Lebedev, L.G. Makarov, V.A. Mikahilov, A.I. Mikhailov, N.A. Monoszon, B.P. Murin, A.A. Ogloblin, V.M. Pirozhenko, A.I. Prokopiev, G.L. Saksagansky, I.N. Semenyushkin, I.A. Shelaev, I.A. Shukeilo, M. Sowinski, V.A. Tarabanko, V.A. Titov, V.I. Tsovbun, I.G. Umansky, A.A. Vasiliev, B.V. Vasilishin, N.I. Venikov, V.E. Yarosh, L.I. Yudin, V.B. Zalmanzon