EPAC1994 Keywords
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Keyword: nanometer

Title Other Keywords Page
Beam Position Monitor with Nanometer Resolution for Linear Collider collider, coupling, emittance, linac 1539
  • V. Balakin, A. Bazhan, P. Lunev, N. Solyak, V. Vogel, P. Zogolev (Branch INP, Protvino)